Zakotrljajmo se ka pravom putu


U Srbiji trenutno postoje samo dva preduzeća koja se bave reciklažom guma. Usled nemarnosti i slabe ekološke svesti građana, obale reka, ,,divlje“ deponije i livade pored puteva najčešća su mesta gde se iskorišćene automobilske gume mogu pronaći. Njihovo prisustvo na deponijama povećava verovatnoću nastajanja požara. Na taj način  u atmosferu se oslobađa velika količina ugljen-dioksida, kao i mnogobrojna toksična jedinjenja, poput furana i dioksina, što predstavlja veliku opasnost za lokalno stanovništvo. Proizvodi koji nastaju njihovom reciklažom imaju široku primenu i mogu se koristiti za pravljenje  podloga za sportske terene, kao i u saobraćajnoj infrastrukturi za pravljenje ležećih policajaca ili u industriji obuće za izradu đonova.

Autor: Nevena Maksimović

Leave a Comment