Ahilova peta za baksuze


Pre oko dva veka ljudsko društvo stvorilo je praznik sopstvene nesreće, petak 13. Priče o bizarnim događajima, nesrećama i katastrofama stvorile su sujeverje koje jednom do tri puta godišnje podseća ljude na opasnosti svakodnevnog života. Zbog sumnje da donosi nesreću, broj 13 se često „slučajno“ previdi na vratima bolničkih soba, na aerodromima ili možda u školskom dnevniku?

petak1Legenda kaže da je ovaj datum odredio grešnu sudbinu ljudi još u Rajskom Vrtu. Eva je navodno u petak ponudila Adamu jabuku sa drveta poznanja dobra i zla koja ih je proterala iz raja, a to je i dan kada je hrišćanski mesija Isus Hrist razapet. U nordijskim mitovima 13. gost Loki, ubija boga veselja Balgera, nakon čega zemljom ovladava tama. Ovaj baksuzni dan je prema predanjima pokrenuo božiji gnev i doneo veliki potop na Zemlji, obustavio gradnju Vavilonske kule i doneo prvo bratoubistvo.

Moderna nauka izučavala je fenomene i promene u ljudskom ponašanju koje prate ovaj dan. Strah od petka 13. jedna je od najpopularnijih fobija u svetu, a njen stručni naziv paraskavedekatriafobija sadrži i triskaidekafobiju, strah od samog broja 13. Francuski car Napoleon Bonaparte, patio je od ove fobije kao i čuveni proizvođač automobila, Henri Ford. Rezultati istraživanja Centra za stres i fobiju u SAD, pokazuju da veliki broj Amerikanaca na ovaj dan izbegava izlazak iz kuće, otvara bolovanje i odlaže sva putovanja za neki drugi datum.

petak2Iako petak 13. u narodu izaziva jezu i oprez, istoriji je u novembru podario princezu Katarinu Karađorđević, Ežena Joneska, francuskog pisca drama apsurda, sveca i filozofa Aurelija Avgustina i mnoge druge. Na današnji dan Džejms Brejd otkriva hipnozu 1841. godine, Pol Kornu pokreće prvi helikopter, a američki svemirski brod „Vojažer“ šalje prve slike Saturna iz blizine. Godine 1990. prvi put se pokreće World Wide Web, svetska mreža usluga koja nam je omogućila posećivanje sajtova na internetu. Bez ovog izuma, ne bismo čitali ove članke. Baksuz, zar ne?

Leave a Comment