,,Čekam te kod Konja“ – Kad konj zaseni jahača


Svakoga dana hiljade ljudi prođe ulicama srpske prestonice. Beograđani i posetioci Beograda vrlo često kao odredište na kom će se naći sa drugima koriste Trg Republike sa spomenikom knezu Mihailu. Ovaj spomenik, iako vrlo uobičajen za glavne gradove Evrope, koji takođe imaju konjanike na svojim centralnim trgovima, od 1882. kada je postavljen, postao je značajan simbol grada i njegovih građana. Srpski knez Mihailo Obrenović na presto je dolazio u dva navrata i upravljao državom jedanaest godina.

Kao oslobodilac Srbije od turske vojske po gradovima i  tvrđavama, poslednjeg koraka pred nezavisnost,  srpski knez mogao se nadati podizanju spomenika u njegovu čast, ali ne i činjenici da će vek kasnije taj spomenik biti nazivan po životinji koju jaše. I pored činjenice da je bio pristalica autokratske vladavine, protiveći se ograničavanju sopstvene vladavine, Mihailo se pre svega protivio uplitanju Turske u srpsku politiku, državnost (autonomnu) i poslove.

Iako velika većina kako građana Beograda, tako i njegovih posetilaca, zna kome je posvećen spomenik i šta predstavlja i dalje je javno beogradsko čekalište obeleženo sintagmom ,,Kod Konja“. Sudeći po odnosu Srba, uopšte, prema sopstvenoj istoriji i kulturnoj baštini, ne čudi ni to da je ipak veliki broj i onih koji nisu sigurni za šta tačno treba da budemo zahvalni ovom konjaniku.

Strancima je ponekad teško objasniti zašto se spomeniku jednom junaku srpskog roda ne pridaje posebno značenje u odnosu na životinju, ni po čemu drugačiju od ostalih. Međutim, vrlo brzo ovaj izraz ulazi i u govor turista, pa knez ostaje u senci do daljnjeg. Da li su sve zasluge sprskog kneza zaboravljene i konj postaje bitniji od konjanika ili je u pitanju čista urbanizacija oslikana u žargonskim nazivima koji ostaju trajno u svakodnevnom izražavanju?
Teorije su različite. Svako ovu pojavu tumači na svoj način. S obzirom na priču koja se krije iza dinastija Obrenovič i Karađorđević, neki smatraju da je u pitanju prokletstvo, odnosno loša karma koja prati Obrenoviće zbog svojih greha, pa je tako jedan konj znamenitiji od oslobodioca Srbije koji ga jaše.

S druge strane, ima onih koji misle da su izrazi ,,knez“ i ,,knez Mihailo“, već potrošeni i rezervisani za Ulicu Kneza Mihaila, pa bi tako došlo do zabune ukoliko bi se ti izrazi koristili i za spomenik. Konj je, pak, element koji nije upotrebljen, naročito ne za taj deo grada. Tako celokupna priča dobija senu banalnosti.

Leave a Comment