Danteov pakao, i na nebu i na zemlji


‚‚Na pola našeg životnoga puta
u mračnoj mi se šumi noga stvori,
jer s ravne staze skrenuvši zaluta
.”

„Božanstvena komedija“ savremenog doba počinje mnogo ranije od polovine životnog veka. Dok odrastamo, svaki period života kvalifikuje nas za jedan od krugova Pakla ili Rajske ruže. Neki nikada ne napuste Čistilište, a stremljenje ka pročišćenju gubi se vožnjom GSP-a, popunjavanjem formulara ili plaćanjem nikad viđenih šansi.

dante2Moderna psihologija smatra kasne tridesete i četrdesete godine, godinama sazrevanja čovekove ličnosti. Još je Platon u „Gozbi“ procenio životni vek ljudi na sedamdeset godina i time inspirasao potonje epohe i književnike da ga slede u svojim delima. Smatra se da Dante Aligijeri za početak putovanja uzima dan jubileja 1300. godine, dana 25. aprila, simbolično predstavljenog kao dan vaskrsenja Hrista i oprosta svih ljudskih grehova, kada papa Bonifacije VIII deli indulgencije svetovne vlasti. Dante ima 35 godina. Putevi mu se račvaju, osećanja pooštravaju, a ljudi dobijaju lica demona i anđela iz dela u delo iz reči u reč. Da li su to godine kada put pronalazi svoj cilj negde u daljini, kada ga naziremo i težimo da mu se približimo? Kada uočavamo zlo i jad, mučimo se sa metiljavim dušama i brigama, čistimo od požuda i sanjamo mir i blaženstvo s pogledom u nebo?

Prosvetiteljstvo je čovečanstvu dalo razum, a Dante mu dao ime Vergilije, renesansa osećajnost i milost, poput njegove Beatriče, a humanizam vrednost čoveka, čoveka dušu, samog Dantea, Kleopatru, Jovana, Milicu. Ovaj vanvremenski genije, dao je kružne, beskonačne strukture u koje i danas stavljamo naše političare, lekare, drugare, ljubavnike i sve one misli i ljude koji nas okružuju. Na putu u središte Zemlje, prema Danteovom delu, prvi korak napred vodi nas u predvorje pakla gde se nalaze strašljivci, neodlučni, napaćene duše dobrih ljudi koji nisu kršteni i čuveni natpis ,,Odreknite se svake nade, vi koji ulazite“.

dante3

U Paklu nema boljeg kruga, manje muke ili utešnosti kazne. U Paklu su svi grešni za grehove koje su počinili bližnjima, državi ili sebi samima. Grešnici I kruga blede u večnoj magli i tami, onemogućeni da ikad spoznaju iskonsku zvezdu, Boga. Tu se nalaze deca i antičke ličnosti rođene pre stvaranja hrišćanstva. Vapaji, krici i teški uzdasi, sprovode do II kruga večnih muka i razdiranja. Paklena oluja prži i vitla nevernike i preljubnike poput Kleopatre, lepe Jelena, Parisa ali i Frančeske i Pabla, Danteovih savremenika. Okružuje ih tama, šibaju plameni vihori i buka, kao simboli njihove zemaljske strasti. III krug čine proždrljivci. Valjaju se u blatu poput svinja i dave se u sopstvenoj nemoći i izobilju, dok ih šibaju snegovi i kiše. IV krugu pripadaju tvrdice i rasipnici čija je kazna sizifovska. Guraju kamenje prema sredini kruga gde se sudaraju jedni sa drugima i tako sve ispočetka. Lenjivci V kruga, dave se u reci Stiks, a zakopani u gorućim grobovima nalaze se jeretici VI kruga. VII krug pakla podeljen je u tri dela. Nasilnici protiv bližnjeg svoga uronjeni su u reku vrele krvi gde se kuvaju. Nasilnici protiv sebe samih pretvoreni su u drveće s ljudskim osećanjima i jalovo grmlje, a muče ih alave harpije. Bogohulnike VII kruga prži užareni pesak, a kupa ih ognjena kiša. VIII krugu pripadaju varalice- svodnici, laskavci, licemeri. Jedne bičuju demoni, drugi se dave u fekalijama i vreloj smoli, nose pozlaćene olovne kabanice ili beže od zmijskih ujeda koje ih pretvaraju u pepeo da bi se poput feniksa uzdigli nanovo za novi krug boli.

dante4Poslednji, IX krug pakla rezervisan je za izdajnike. Dno pakla čuva Lucifer, pali anđeo gospodnji, koji s tri glave i tri lica, oštrim zubima melje tri najpoznatija izdajnika svetske istorije – Judu, Bruta i Kasija, izdajice carstva. Najgora izdaja ovozemaljskog sveta usmerena je protiv izdaje svetovne i religiozne vlasti (Antenor), zatim porodice (Kain), gostiju (Tolomej) i dobročinstva (Judek).

Ovakvom receptu, treći milenijum donosi nove sastojke, a trenutno ga krasi skoro 8 milijardi mogućnosti. Fenomen dobra i zla prati čovečanstvo od njegovog nastanka, a svaki period  svaka individua definiše prema sopstvenim znanjima, iskustvima i kulturama. Pored ovih devet krugova u društvu se javljaju posebni krugovi nesvrstanih grehova koji krase 21. vek. Dante bi danas verovatno tražio poseban krug pakla za šalterske službenice, poseban krug za neodgovorne radnike, hvatače Fejsbuk lajkova, tabloide, lažne moraliste i mnoge druge. Poseban krug pakla za one koji o paklu ne razmišljaju, pa olako stoički trpe pakao i na nebu i na zemlji. Kome se još žuri do Raja?

 

Leave a Comment