Mesec i stare čipke


Tankih oblaka koprenom
Kao komadima španske čipke
Prekriva lice septembarska Selena
Pesnikinja noći
Arabeskama zelenih stihova
Žurno veze vizir za buduće žutilo
I sakriva
Plitke bore u duboke reči

Strasno
Kao infantkinja na molitvi
Ispoveda se poeziji do poslednjeg uzdaha
Da ne izdahne
U hitrom vremenu ljubavi koje joj izmiče
Drži se nitima reči za priču o ljubavi što čili
Kao pramenje tankih oblaka
Sa lica izboranog Meseca

Infantilna pletilja snova
Plete sebe iz juče sa njim
Slovima
Vezuje prošlost za budućnost
Privilegovana pesništvom
Da kao vino i stare čipke
Dobije na vrednosti što izgubi na vremenu
Ljubav
kad prođe
I život

Autor:
Nena Miljanović

Leave a Comment