Razgovor sa belom vranom


Ti spavaš na očnjacima grada,
daleko od jata. Kao kužni prorok.
Priznaj da si golub prerušen u
strvinara, visokoletač poprskan krvlju.
Hajde, gukni propoved mojoj glavi prepunoj tvoje
lažne braće:
gukni i u meko perje me pretvori,
svedoka reči.

Autor:
Vladimir Vuković

Leave a Comment