Saga o bjekstvu


moja misao o tebi
sad ptica je što leti sporo
i teško umirući staje kao na slici
dodirujući te tek kao što sjenom svojom
leteći iznad rijeke na tren
dodirne sunce u studenoj vodi

i čemu sad riječi, Rea
ostanimo zauvijek ovako
zagledani u zimsko sunce
jer jednom kad mi izdrhtiš svu tu bol
venom na venu kao da opet samo slušamo glazbu
i kad napokon budemo znali sve o sebi
još jednom ćemo zatvoriti oči
i naša će neizrečena misao sama
probuditi onoga koji nas sanja

jer svijet je ovaj sve ono
u što smo gledali
i sada dušo i sama znaš
da nikada nije bilo
pravog razloga za bjekstvo
mi smo ono što smo vidjeli

Autor:
Mensur Ćatić

Leave a Comment