Za porodičnim stolom


Kada sam obznanio
da ću da budem pisac
zakovao sam dug muk
nad porodičnim obedom,
svi su u sebi merili
težinu izrečene gluposti pa,
progutavši ono što se
u ustima zateklo,
pogledima usaglasili i
horski sručili salvu:
To su mangupska posla,
u kući nam to ne treba,
ko će tebe da čita,
varoške kurve i lezilebovići,
hoćeš da tvoje pretke izdaš,
odrodiš se od zemlje
koja te hrani?…
Složno su poustajali
i gladni napustili sto.

Autor:
Ljuba Stefanović

Leave a Comment