Samo ljubavnici opstaju


Kada se pomenu reči ljubav i vampir, a potom stave u kontekst filma, uglavnom se očekuje sladunjava ljubavna priča gde je glavna prepreka smrtnost, odnosno besmrtnost jednog od ljubavnika. Džim Džarmuš je svojim filmom prikazao ljubavnu priču koja traje odiskona. Odabravši za svoje protagoniste vampire, Džarmuš je omogućio da priča Adama i Eve postane univerzalna, a Tilda Svinton i Tom Hidlston bili su savršen izbor za glavne uloge.

Vampiri su simbol čežnje za životom, čežnje koja se obnavlja svaki put kada se smatra ugašenom i koja se ne može utažiti dok se njome ne ovlada. Adam i Eva u filmu podsećaju na dva boga, svedoka ljudske istorije koji traju jedno uz drugo i jedno za drugo. Adam i Eva zapravo su predstavnici dva principa, erosa i tanatosa. Eva provodi noći u egzotičnom Maroku okružena knjigama i lepotom, dok Adam u mračnoj kući razmišlja o gnjilosti 21. veka i čovečanstva, bez ikakve nade i mogućnosti da vidi čuda koja opstanak života nosi. Adam razmišlja o samoubistvu, on želi da okonča svoje postojanje u svetu koji je otišao unepovrat. On je princip tame, Eva je princip svetlosti i jedno bez drugog ne mogu. Oni su dve isprepletene čestice, slika Ajnštajnove torije o kvantnim česticama koju on naziva Spooky action in a distance. Prema ovoj teoriji, dve ili više čestica mogu postati upletene jedna sa drugom, tako da čak i kada se prostorno odvoje, makar ih stavili na suprotne strane univerzuma, promene stanja jedne čestice druga odmah „oseti“ i odgovara na akciju prve čestice. Adam i Eva u filmu predstavljaju takve čestice, oni žive na suprotnim krajevima planete, ali ono što njih vezuje je ljubav i istorija kojoj su bili svedoci.

Eva predoseća nadolazeću katastrofu i istog trenutka putuje u Detroit. Susret sa Adamom, utonulim u nihilizam, u njoj izaziva tugu, ali i potrebu da se založi za svet i zombije – kako oni nazivaju ljude. Odbranu čovečanstva započinje nabrajanjem umetnika i naučnika, time pokazuje svoj stvaralački princip i potrebu da svoju drugu polovinu otrgne iz kandži melanholije. Ali do Adamovog spasenja dolazi onog trenutka kada se život gotovo ugasi, onog trenutka kada citira Ajnštajnovu teoriju – svojevrsnu izjavu ljubavi.

Autor: Bojana Cvejanov

Leave a Comment